Fermió

El Fermió és un petit gran formatge ecològic de pasta tova, pell florida i caràcter làctic, elaborat a partir de llet crua ecològica de vaca.

Es presenta sota la forma d’un cilindre pla de vores arrodonides, d’un diàmetre de 65 a 80 mm, de 20 a 30 mm d’espessor i un pes aproximat de 110 grams.

La pell, natural, es troba homogèniament recoberta d’una floridura blanca-ivori (Geotrichum sp), tota ella comestible, que li aporta bona part de la seva riquesa organolèptica.

De color cremós, la seva pasta és llisa i homogènia al tall. Amb la maduració aquesta esdevé cremosa fins a la seva total liquació, quan assoleix un sabor més pronunciat.

Recomanem el seu consum quan es troba en un estat avançat de proteòlisi (liquat), punt que, conservat en fred s’assoleix a les quatre o cinc setmanes de maduració.