La llet de Can Frigola

Per a l’elaboració del Fermió

canfrigola

L’explotació lletera de Can Frigola, en aquests temps convulsos per al sector boví de llet, aposta per la desintensificació. Així, i d’acord amb la seva manera de pensar, ha adoptat uns modes de producció més naturals i menys intensius.

En aquest sentit, tant la finca que menen com la llet que produeixen estan certificades ecològiques (operador CCPAE núm 1581).

raygrass

En quant a la raça es tracta d’una explotació mixta amb Holstein i Simental, aquesta darrera de millors aptituds per a la transformació formatgera.

Es troben en ple terraprim del Pla de l’Estany, embeguts en el mosaic agroforestal de Borgonyà, a Cornellà de Terri.

És per aquests motius que fem servir la seva llet en l’elaboració setmanal del nostre Fermió, acabada de munyir.

tal cual